Astrologi og numerologi – to systemer der på forskellig vis beskriver, hvem du er

To visdomssystemer

De giver begge en beskrivelse af, hvem du er, og sætter også ord på nogle sider af dig, du måske ikke selv er bevidst om.

Samtidig finder du ud af, at stort set hele din personlighed er bestemt på forhånd.

Med denne viden om astrologi og numerologi, vil du opleve at blive mere forstående og rummelig overfor andre mennesker, samt tillige opnå en større accept af dig selv.

Begge systemer arbejder med planeter

Dog på hver sin måde.

Astrologien bruger stjernetegn og ascendant (plus meget mere) og numerologien bruger grundvibrationer og skæbnetal, som nogle af de vigtigste faktorer.

I de to systemer kan din personlighed aflæses, men det er forskellige sider af dig, der kommer frem.

Dit stjernetegn = din kernepersonlighed

I astrologi beskrives stjernetegnet som vores kernepersonlighed. Det bestemmes af den måde, solen stod på det tidspunkt, du blev født.

Derudover betyder det også noget, om man er født i starten af stjernetegnets periode, i midten eller i slutningen.

Udover stjernetegnet er der mange andre planeter i et horoskop, som alle er med til at bestemme og forme din vej her i livet.

Din grundvibration – den du grundlæggende er

Din grundvibration ’dikterer’ ligesom dit stjernetegn langt størstedelen af din personlighed.

Der er 9 grundvibrationer fra nr. 1 – 9, men derudover er der også de sammensatte tal fra 10 – 31.

Du kan fx være 2’er i grundvibration, men være født både den 2., den 11., den 20 eller 29.

De sammensatte tal giver en ekstra dimension på din grundvibration.

Ascendanten  – din sociale maske

Din ascendant er det stjernetegn, der stod op over den østlige horisont i forhold til dit fødested, da du blev født.

Ascendanten er det, du viser udadtil, mens stjernetegnet først kommer til syne, når folk lærer dig bedre at kende.

Du kan udregne din ascendant ved at bruge en ascendantberegner som denne.

Skæbnetallene – et modstykke til ascendanten

Skæbnetallene, også kaldet for essenstallene, fortæller ligesom ascendanten endnu mere om os end vores grundvibration ville gøre alene. De beregnes ud fra vores fødselsdag – de første 6 cifre.

Eksempelvis: 02.03.1962 der omregnet bliver til skæbnetallene 14/5 og 23/5. Regn selv dine skæbnetal ud her.

Skæbnetallene viser vores livsvej, og fortæller samtidig også om vores karma, talenter, udfordringer og styrker.

Horoskop versus numeroskop

I numerologi bruges fødselsdato og navn som udgangspunkt for et såkaldt numeroskop, som beskriver din skæbne – men vel at mærke en skæbne, som du kan ændre, hvis du er villig til at skifte dit navn (modsat fx et horoskop, hvor du må acceptere det, der er blevet dig givet).

Ved et navneskift kan du få nogle nye, lette og mere opløftende energier ind, som skaber harmoni i livet, og som hjælper med at balancere de “tunge” energier, vi har med os fra vores fødselsdato.

Dit navneskift vil være karmisk bestemt, og det skyldes at der er forskellige energier, du skal igennem her i livet.

Læs andre artikler i samme kategori:

Christie Elene Mogensen

Jeg er uddannet efter den kaldæiske numerologis principper, hvor undernumeroskop og vurdering af de bedste årstalsrækker indgår som en helt central del i vurderingen af det bedste navneskift. Jeg har i mange år arbejdet i den offentlige sektor, sjovt nok med tal, men det var ikke ligefrem ønskejobbet for mig. Samtidig var jeg med årene blevet meget spirituel, men jeg kunne ikke lige se et retningsskift. Det var først, da jeg stødte på numerologien, at jeg for alvor følte, at her var noget, jeg skulle undersøge nærmere.