Numerologisk grundtolkning

Her får du en grundig smagsprøve på hvad numerologi afslører om dig og dit potentiale, herunder dine udfordringer, styrker og svagheder.

Med min grundtolkning vil du ikke alene opnå større selvindsigt, men også finde ud af hvorfor du fx ofte havner i de samme  situationer gang på gang.

De energier der følger dig gennem livet, bliver beregnet via en matematisk model, også kaldet et numeroskop. Numeroskopet er en beregningsmodel, der viser alle de tal og energier, du har med dig.

Har du fx udfordringer i dit kærlighedsliv eller havner du ofte i udfordrende situationer, hvor du bliver misforstået eller lignende, så vil min grundtolkning også vise det.

På baggrund af numeroskopet vil du derudover hurtigt kunne vurdere, hvor meget du eventuelt vil kunne hente ved et navneskift. De fleste af mine kunder starter netop her, det vil sige med en grundtolkning, og ud fra denne bliver beslutningen om et navneskift truffet.

Hvad indgår i grundtolkningen

Mit fokus og mål med denne tolkning vil være på de aspekter ved dig, der stikker mest ud og former din personlighed på godt og ondt. Derudover følger en beskrivelse af de energier, der ligger i dine navne, som ikke alene påvirker dig, men også influerer stærkt på, hvordan andre opfatter dig.

Pdf-filen med din grundtolkning fylder ca. 15 sider og herunder kan du se, hvad du får med:

  • fokus på dine mest fremtrædende energier
  • uddybning af de energier, der ligger i dine navne
  • dit livstema, der fortæller om din retning her i livet
  • dine skæbnetal, der sammen med din grundvibration afslører en masse om dig
  • din skæbnerytme (overordnet tema for et givet fødselsår)
  • kort beskrivelse af numerologi og oprindelse

Hvis du vil endnu mere i dybden med alle aspekter af dit numeroskop, anbefaler jeg den udvidede tolkning med årstalsrækker.

Pris for Numerologisk Grundtolkning 299,- kr. (vælger du efterfølgende at skifte navn, fratrækkes beløbet)

BESTIL PRODUKT HER: