Dit navn - dit livs overskrift!

Hænger det sådan sammen? Ja, det er der rent numerologisk set ingen tvivl om!
Ovenstående vending "Dit navn - dit livs overskrift" er lånt fra Bibelselskabet, der samtidig skriver:

“I Bibelens univers har navne en stor og afgørende betydning. Helt konkret udtrykker de ofte bærerens personlighed. Navn og skæbne smelter sammen, og navnet er således selve overskriften på personens liv.”

Der er flere eksempler på, at kendte bibelske personer får nyt navn og dermed enten en højnet status eller en ny opgave i livetSe nogle kendte bibelske navne-ændringer:

  • Abram til Abraham,
  • Jakob til Israel,
  • Simon til Peter,
  • Saulus til Paulus.”

Det lader ikke til at være muligt at finde svaret i Bibelen, det vil sige svaret på, hvorfor disse navneskift fandt sted…. Men at det må være knyttet sammen med numerologi, giver vist sig selv.

Hvad er numerologi

Og kan det være relevant for dig?

Ja, det kan det, fordi du – set fra et numerologisk perspektiv – med et ‘dårligt’ navn kan tiltrække en masse kedelige og ikke ønskede omstændigheder...

Numerologi er kort fortalt læren om tallene og deres energier. Hvert bogstav tilhører et bestemt tal, og hvert tal har en bestemt energi og vibration.

I numerologi bruges din fødselsdato og dit navn som udgangspunkt for et såkaldt numeroskop, som beskriver din skæbne – men vel at mærke en skæbne, som ifølge numerologien er til at ændre, hvis du er villig til at ændre dit navn (modsat fx et horoskop, hvor du må acceptere det, der er blevet dig givet).

Ved at analysere bogstaverne i dine navne samt datoen du er født, kan numerologien aflæse, hvem vi helt grundlæggende er som mennesker, hvilke styrker og svagheder vi besidder samt hvilke ting vi er sat på jorden for at udvikle.

Hvor stammer numerologi fra

Ordet numerologi er sammensat af det latinske ord ”numerus” (nummer) og det græske ord ‘logos’, som betyder læren om, viden, tanke eller udtryk.

Numerologi er en mundtligt overleveret tradition, som er så gammel, at de oprindelige rødder er gået tabt. Det vil sige, at ingen ved præcis, hvorfra numerologi stammer.

Men det man ved fra historiske kilder, er, at numerologi har rødder flere steder i oldtiden og i nogle af de tidligste civilisationer. Blandt andet kan der findes numerologiske skrifter og beregninger fra oldtidens kulturer i Indien, Mesopotamien og det gamle Grækenland.

I sin oprindelige form er numerologi højst sandsynligt mange, mange tusinde år gammel.

Den kaldæiske numerologi kommer for alvor til Danmark

 Den danske ’Numerologiske Mester’ August Darius Danielsson, mødte i 2014 en meget gammel familie i Shiraz, Iran, som har kunnet bevise at de nedstammer direkte fra Kong Achaemenes.

Denne iranske familie har i årtusinder bevaret den originale viden om den kaldæiske numerologi. Familien er i besiddelse af gamle lertavler, som beskriver den avancerede form af den kaldæiske numerologi.

August mødte i forbindelse med et udlandsophold denne familie, og da det i Iran er strengt forbudt at skifte navn m.m., har August fået til opgave at sørge for at udbrede den kaldæiske numerologi over hele verden. Det er han i fuld gang med! Og jeg også!