Hjælp til navneberegner

I numerologien anvender man kun navneværdier med et to-cifret tal. Hvis dit navn giver et tal, der er mindre end 10, skal du bruge følgende regler.

1. Find din grundvibration og læg denne til talværdien for dit navn

2. Hvis den nye navneværdi stadig er mindre end 10, skal du lægge 9 til

Eksempel på udregning:

Navnet Lili har navneværdi 8. Derfor skal nedenstående regler i brug for netop at få en to-cifret værdi.

Regel 1: Jeg har grundvibration 1. Denne lægges til navneværdien og du får så en navneværdi sum på 9. Da denne navneværdi stadig er under 10, skal du også bruge regel 2.

Regel 2: Den sum du er kommet frem til efter at have anvendt regel 1, skal du derefter lægge et 9 tal oveni. I dette tilfælde giver den samlede sum så 18, fordi navneværdi = 8 + grundvibration 1 + 9.

18 betegnes i numerologi sprog som 18/9, (fordi 1+8 = 9, derfor skriver man 18/9)

Link til navneberegner her.