Handelsbetingelser

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusive moms.

Betaling

Betalingen foregår via mobilepay.

Betalingsbetingelser og levering af produkter

Produkter bestilles via kontakt til Numerologi for Alle og betales ved bestilling. Produkter leveres via e-mail indenfor den tidsramme, vi har aftalt. Pengene gives ikke retur, når de er betalt.

Rettigheder

Lizeth Christie Elene Mogensen ejer alle rettigheder til de leverede digitale produkter og materiale.

Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt, må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Materiale må ej anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Lizeth Christie Elene Mogensen's virksomhed. Lizeth Christie Elene Mogensen's navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Ansvar

Der gås ikke på kompromis med kvaliteten. Der gives kun det bedste navne-setup. Dermed kan det ikke på forhånd loves, at der er nogle af dine nuværende navne du kan beholde.

Ethvert erstatningsansvar, som Lizeth Christie Elene Mogensen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Lizeth Christie Elene Mogensen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Lizeth Christie Elene Mogensen har handlet simpelt uagtsomt. Lizeth Christie Elene Mogensen's erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Garantibetingelser for navneskifte sessioner

Der gives garanti for, at dit liv bliver, som der dikteres til din Navneskifte Session. Hvis dit liv ikke bliver som det dikteres til din session, får du pengene tilbage.

Du skal have haft navnet i mindst fem år og ikke have ændret navn på noget tidspunkt indenfor de fem år. Du skal ændre dit navn tilbage til det navn, som du havde, da du købte navneskift hos Lizeth Christie Elene Mogensen før du kan få pengene tilbage. Dette skal dokumenteres. Du må efterfølgende ikke ændre navnet tilbage til det navn, som du har fået af Lizeth Christie Elene Mogensen eller til navne med samme eller lignende vibrationer.  Sker dette, skal det fulde beløb + gebyr på 5000 kr. betales tilbage.

© 2020 Numerologi for alle. Alle rettigheder forbeholdes. Lizeth Christie Elene Mogensen